Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXXVII Sesja w dniu 8 września 2017, godz. 12:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 - ratusz bninski
SE-BRM.0002.8.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały ws.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025.
4.
Wolne głosy i wnioski. Informacje. (Interpelacja radnego Łukasza Kwasa).
Załączniki
Ł.Kwas_8.09.2017
5.
Zakończenie sesji.