Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LX Sesja w dniu 31 sierpnia 2017, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.60.2017JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sokółka instrumentem płatniczym.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
6.
Zamknięcie sesji.