Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XLVI Sesja w dniu 25 sierpnia 2017, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLIV sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIV sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
Załączniki
spr kom rew
6.
Informacja dotycząca sprawozdania finansowego "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. za 2016 rok.
Załączniki
spr fin szpital
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.
Załączniki
46 statut pup
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
Załączniki
46 wyłączenie LO
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
Załączniki
46 rozwiazania zso
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania po konsultacjach.
Załączniki
46 dotacje
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030.
Załączniki
wpf sierpien
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.
Załączniki
ur zmiany sierpien
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
14.
Wnioski i oświadczenia radnych.
15.
Wolne głosy i wnioski.
16.
Komunikaty.
17.
Zakończenie obrad.