Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KOKiS.0012.5.7.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/526/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/540/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu.
3.
Dyskusja o wieloletnich planach dot. polityki w zakresie strukturalno – organizacyjnym i inwestycyjno – modernizacyjnym placówek kulturalnych, oświatowych i sportowych na terenie Gminy.
4.
Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok w zakresie oświaty, kultury, sportu.
5.
Sprawy bieżące – w tym informacja na temat przygotowań do obchodów 380 – lecia lokacji miasta Swarzędza.
6.
Zakończenie.15:08