Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 23 sierpnia 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207
BRM.KŚiRW.0012.3.7.2017

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” - spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Godz.14.00 - Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/526/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/540/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu.
0
Przegląd inwestycji majątkowych zrealizowanych w sołectwach w I połowie 2017 roku, oraz inwestycji w toku.
0
Stan drzewostanu na terenie wiejskim, przepisy związane z wycinka drzew oraz z nasadzeniami.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.15:02