Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 22 sierpnia 2017, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KSS.0012.4.7.2017

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/526/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/540/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu.
0
Projekty i programy do których przystąpił Ośrodek Pomocy Społecznej.
0
Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok w zakresie pomocy społecznej.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.16:01