Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LVIII Sesja w dniu 31 lipca 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.58.2017JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokółka.
5.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina Sokółka.
7.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego BOHONIKI, gmina Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka.
9.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VIII, gmina Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE X, gmina Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.
12.
Zamknięcie sesji.