Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 lipca 2017, godz. 12:40, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.10.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum w Kórniku.
Załączniki
skargaDYR
3.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.