Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 lipca 2017, godz. 08:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.8.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetychnych ws. przebudowy linii najwyższych napięć Kromolice-Plewiska.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik,
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik,
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik,
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik,
e)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap I,
f)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik,
g)
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik,
h)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej,
i)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądki,
j)
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach Czmoń i Robakowo na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
5.
Zaopiniowanie wniosków o zmiany zagospodarowania przestrzennego:
b)
wniosek Skrzynki,
Załączniki
KUAwniosek 1,2 p
c)
wniosek Radzewo,
Załączniki
wniosekKUA
6.
Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
7.
Informacja na temat wykonania inwestycji gminnych w I półroczu 2017 roku.
8.
Dyskusja nad harmonogramem dróg gminnych.
9.
Wolne głosy i wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.