Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXXIII Sesja w dniu 18 lipca 2017, godz. 14:00, w auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach

Dyskusja

1.
Otwarcie XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
5.
Zakończenie obrad XXXIII Sesji VII Kadencji.