Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 14 lipca 2017, godz. 14:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik - ratusz bniński
SE-BRM.0012.6.9.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na dyrektora Gimnazjum w Kórniku -cd.
3.
Wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.