Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXIX Sesja w dniu 21 kwietnia 2021, godz. 16:00, w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.)
BR-II.0002.39.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.16:08
2.
Przedstawienie uzasadnienia przez Klub Radnych SPS o zwołanie sesji nadzwyczajnej.18:19
3.
Ocena dotychczasowej działalności PCPN-u oraz planów dalszego działania jednostki budżetowej.21:11
4.
Sytuacja w Piłkarskiej Spółce Akcyjnej Stal Stalowa Wola – analiza realizacji „Strategii 5-letniej” oraz aktualnej sytuacji finansowej spółki.22:30
5.
Zakończenie obrad.22:30