Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, parter, pok. nr 105.
BRM.KRew.0012.6.9.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Kontrola prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.