Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXIV Sesja w dniu 31 marca 2021, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15 - Zarządza się możliwość uczestniczenia w sesji przez Radnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 24.02.2021 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje Radnych.
6.
Zapytania i wnioski Radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2021.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Informacje i sprawy różne.
11.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski
12.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
13.
Zamknięcie sersji.13:58