Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LV Sesja w dniu 19 czerwca 2017, godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.55.2017JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokółka.
5.
Zamknięcie sesji.