Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2017, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.8.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie skargi na przewlekłość działania Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
pismo z Urzędu.
5.
Zakończenie posiedzenia.