Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2017, godz. 14:00, w w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105.
BRM.KOKiS.0012.5.6.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w roku szkolnym 2017/2018.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy alei w mieście Swarzędz.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janikowo.
3.
Przygotowania do Akcji „Lato”.
4.
Sprawy bieżące – w tym informacja na temat przygotowań do obchodów 380 – lecia lokacji miasta Swarzędza.
5.
Zakończenie.