Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
17 Posiedzenie w dniu 12 lutego 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.4.17.2021, BR- III.0012.5.12.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Stalowej Woli na radnego Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli. (opiniują obie Komisje)
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola za 2020r.(opiniuje Komisja Oświaty)
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023” (opiniuje Komisja Rodziny)
5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021-2023”. (opiniuje Komisja Rodziny)
6.
Zamknięcie obrad Komisji.