Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, 006-Komisja Mieszkaniowa
17 Posiedzenie w dniu 11 lutego 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.3.17.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o.
3.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Stalowej Woli o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Stalowej Woli sp. z o.o.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Stalowa Wola ze spółki Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na wniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Gminę Stalowa Wola w tej spółce na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
8.
Zamknięcie obrad Komisji.