Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXVI Sesja w dniu 10 lutego 2021, godz. 15:00, w w kinie "Sokół", Plac Kościuszki 24.
EO.O.0002.36.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Sokółka.
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.
5.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z drugiej raty płatnej do 31 maja 2021 r. oraz przedłużenia do 31 grudnia 2021 r. terminu wniesienia trzeciej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, płatnej do 30 września 2021 r. w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2021 roku.
7.
Zamknięcie sesji.