Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXVI Sesja w dniu 28 stycznia 2021, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2a.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji utworzenia przez Gminę Miejską Rumia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. Druk Nr 391 z autopoprawką– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
2b.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021-2024. Druk Nr 386 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 380 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 381 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/340/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2021. Druk Nr 383 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019 r. w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej. Druk Nr 382 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Grunwaldzka). Druk Nr 387 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Starowiejskiej. Druk Nr 388 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położonej w Rumi w rejonie ul. Derdowskiego. Druk Nr 389 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Druk Nr 390 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji utworzenia przez Gminę Miejską Rumia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. Druk Nr 391 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 391
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. Druk Nr 384 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021-2024. Druk Nr 386 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
Załączniki
Druk Nr 386
14.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Druk Nr 385 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
15.
Zakończenie obrad sesji.