Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 8 maja 2017, godz. 13:30
BRM.KR.0012.6.8.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrywanie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2017)
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.