Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 18 maja 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.105 parter. p..
BRM.KOKiS.0012.5.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
d)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową nr 2439P.
e)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą przewlekłego rozpatrywania przez Radę Miejską w Swarzędzu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3.
Analiza i ocena wykonania budżetu za 2016 r.
4.
Nabór do przedszkoli i żłobka ( sytuacja lokalowa, wydatki związane z dizałalnościa, dopłaty i dofinansowania).
5.
Przygotowania do obchodów 380 - lecia lokacji miasta Swarzędza.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.