Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 17 maja 2017, godz. 13:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207 I p..
BRM.KŚRW.0012.3.5.2017

Dyskusja

0
godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
godz.14.00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową nr 2439P.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą przewlekłego rozpatrywania przez Radę Miejską w Swarzędzu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Analiza i ocena budżetu za rok 2016.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.