Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 30 grudnia 2020, godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.
Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Druk nr 1/XXVII/2020
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2030. Druk nr 2/XXVII/2020
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Druk nr 3/XXVII/2020
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021. Druk nr 4/XXVII/2020
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021 -2030. Druk nr 5/XXVII/2020
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2021. Druk nr 6/XXVII/2020
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2021 rok. Druk nr 7/XXVII/2020
12.
Wolne wnioski i informacje.
13.
Zamknięcie obrad.