Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Przemkowie / Radni-Sesja
XXV Sesja w dniu 30 grudnia 2020, godz. 09:00, w trybie zdalnym

Dyskusja

2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2020 rok.09:20
3.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2021 r.09:27
4.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2021 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych cmentarzy na terenie gminy Przemków.09:33
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Przemków na 2021 rok.09:44
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.09:49
7.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.09:53
8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.09:57
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przemków10:04
10.
Sprawy różne.10:24