Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2017, godz. 08:00, w w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Wizja w terenie: Kamionki - rejon ul. Poznańskiej i Piotrowskiej.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo.
6.
Wysłuchanie informacji nt. inwestycji prowadzonej na zlecenie PSE przez Elbud Warszawa, w rejonie stacji elektroenergetycznej w Kromolicach.
7.
Spotkanie z dr Przemysławem Ciesiółką dotyczące zagadnienia rewitalizacji (omówienie ustawy).
8.
Omówienie przez Wydział Planowania Przestyrzennego UMiG Kórnik założeń dla projektów planistycznych.
9.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
odpowiedź na pismo
10.
Zakończenie posiedzenia.