Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
21 Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym
BR-III.0012.2.21.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2021r. zgłoszonych przez poszczególne Komisje Stałe Rady Miejskiej, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta.
3.
Zamknięcie obrad Komisji.