Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 6 kwietnia 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz
BRM.KRew.0012.6.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrywanie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.2.2016/2017).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.