Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
XXIV Sesja w dniu 4 grudnia 2020, godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.24.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5.
Interpelacje i zapytania radnych
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7.
Sprawy różne
8.
Wybór metody, ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
9.
Określenie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Zakończenie obrad XXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski