Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 30 marca 2017, godz. 13:00
BRM.KR.0012.6.5.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.2.2016/2017 oraz BRM.1510.1.2017).
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.