Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 24 marca 2017, godz. 12:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.1.4.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kbif_2017.02.17
3.
Zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju MiG Kórnik na lata 2017-2025.
4.
Spotkanie z przedstawicielem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w Fundacji Zakłady Kórnickie.
6.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
c)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kórnik gm. Kórnik.
7.
Zapoznanie się z pismem ANR w Poznaniu.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.