Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 23 marca 2017, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul.Rynek 1,pok nr .207
BRM.KSS.0012.4.3.2017 i BRM.KOKiS.0012.5.3.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:50
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Swarzędz.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia wykonania zadania z zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej – odcinka Swarzędz – Paczkowo, położonej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul. Rabowicka.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Sarbinowa, Puszczykowo Zaborze i Sokolniki Gwiazdowskie.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – część III.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
3.
Przegląd wydatków na imprezy miejskie.
4.
Bezpieczeństwo publiczne - przedstawienie bieżących działań Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w szkołach, zagrożenia.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.