Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 15 marca 2017, godz. 13:00, w Urzedzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105
BRM.KRew.0012.6.4.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.2.2016/2017 oraz BRM.1510.1.2017).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.