Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXIII Sesja w dniu 30 października 2020, godz. 17:00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.33.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
3.
Zamknięcie sesji.