Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXXI Sesja w dniu 27 października 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji eletkronicznej.
EO.O.0002.31.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
3.
Zamknięcie sesji.