Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXX Sesja w dniu 27 października 2020, godz. 15:00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
EO.O.0002.30.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2020 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
5.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.
6.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.
7.
Zamknięcie sesji.