Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
12 Posiedzenie w dniu 28 października 2020, godz. 16:00, w trybie zdalnym - wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Stalowowolskiego
BR- III.0012.5.12.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Debata na temat sytuacji zdrowotnej w Powiecie Stalowowolskim
a)
wnisek - pomoc dla powiatu zakup sprzętu
3.
Zamknięcie obrad.