Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXV Sesja w dniu 27 października 2020, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie (w trybie zdalnym)
RG.0002.9.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.10:30
2.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)
o uchyleniu uchwały Nr XIX/204/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:41
b)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Strzelce Wielkie na realizację zadania: „Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich”),10:42
c)
o uchyleniu uchwały Nr XXII/243/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:43
d)
o uchyleniu uchwały Nr XXII/242/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:43
e)
o uchyleniu uchwały Nr XXII/241/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:44
f)
o uchyleniu uchwały Nr XXII/248/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:45
g)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/247/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:45
h)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/246/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:46
i)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/245/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:46
j)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/244/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:47
k)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/235/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:48
l)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/236/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:48
m)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/237/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:49
n)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/238/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:49
o)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/239/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:50
p)
w sprawie zmiany uchwały numer XXII/240/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,10:51
q)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Nawierzchnia asfaltowa ul. Podchojna w Gorzędowie”),10:51
r)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Nawierzchnia asfaltowa w Aleksandrowie”),10:52
s)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku”),10:52
t)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Przebudowa drogi i położenie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagiellońska w Kamieńsku”),10:53
u)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie”),10:54
v)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Rewaloryzacja parku w Gorzędowie - budowa linii kablowej oświetlenia”),10:55
w)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźniewice”),10:55
x)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Gminie Kamieńsk na realizację zadania: „Modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu”).10:56
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.11:01
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2020-2023.11:07
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2020 rok.11:08
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębina (działka nr 473).11:15
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębina (działka nr 413/1).11:24
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębina (działka nr 64/2).11:25
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice.11:29
11.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXIV sesji w dniu 29 września 2020 roku.11:30
12.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.11:30
13.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.11:31
14.
Wolne wnioski i informacje.12:03
15.
Zamknięcie obrad.12:03