Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
27 Posiedzenie w dniu 8 października 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.7.27.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku. (opiniuje również Komisja Budżetu i Finansów)
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2020 rok.(opiniuje również Komisja Budżetu i Finansów)
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowej Woli.(opiniuje również Komisja Budżetu i Finansów)
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.(opiniuje również Komisja Budżetu i Finansów)
6.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia części lokalu użytkowego.(opiniuje również Komisja Budżetu i Finansów)
Załączniki
KADR
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. dz. nr 950 i in.).
8.
Zamknięcie obrad Komisji.