Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXIV Sesja w dniu 12 października 2020, godz. 16:00, w w trybie zdalnym
BR-II.0002.34.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:02
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.17:02
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2021 rok.17:02
4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Stalowej Woli na 2020 rok.17:02
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2020 rok.17:02
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowej Woli.17:05
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej.17:22
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. dz. nr 950 i in.).17:23
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.17:24
10.
Sprawy różne.17:44
11.
Zamknięcie obrad Sesji.17:44