Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 17 lutego 2017, godz. 14:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.3.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie pisma skierowanego przez Przychodnię Lekarzy Rodzinnych Zdrowie.
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
a)
pismo,
b)
odpowiedź Urzędu na wnioski pokontrolne.
5.
Zakończenie posiedzenia.