Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2017, godz. 12:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.2.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie harmonogramu prac kontrolnych w celu sporządzenia wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r.
3.
Zakończenie posiedzenia.