Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 15 lutego 2017, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.5.2.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rios_2017.01.18
3.
Spotkanie z przedstawicielem Spółek Wodnych w Śremie.
4.
Zapoznanie się z Programem Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej.
5.
Zapoznanie się z pismem dot. wycinki drzew.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.