Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
16 Posiedzenie w dniu 29 września 2020, godz. 16:00, w Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej - sala konferencyjna
BR-III.0012.4.16.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Informacja dotycząca funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.
3.
Informacja dotycząca funkcjonowania Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.
4.
Zamknięcie obrad Komisji.