Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 4 października 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105
BRM.KRew.0012.6.12.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.