Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie / SESJA RM
XXVIII w dniu 29 czerwca 2020, godz. 10:00, w ZSOiMS ul. Obrońców Pokoju

Dyskusja

2.
Raport Burmistrza Miasta o stanie gminy za 2019 rok.
1)
debata radnych Rady Miejskiej nad przedstawionym raportem
2)
debata mieszkańców Szklarskiej Poręby nad przedstawionym raportem.
3)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szklarskiej Poreby wotum zaufania.
3.
Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Szklarskiej Poreby z wykonania budżetu miasta za rok 2019.
Załączniki
opinia RIO
1)
opinia komisji Rewizyjnej o wykonaniu budzetu miasta za rok 2019
2)
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2019
3)
dyskusja
4)
podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2019 rok oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poręby za 2019 rok
4.
Wnioski i zapytania mieszkańców Szklarskiej Poręby
5.
Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
1)
współpracy partnerskiej pomięzy Miastem Puszczykowo, a Miastem Szklarska Poręba
Załączniki
1Głosowanie
2)
zmiany uchwały budżetowej miasta Szklarska Poreba na rok 2020
Załączniki
2Głosowanie
3)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2020
Załączniki
3Głosowanie
4)
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych polegających na wykonaniu cięć technicznych, usunięciu suszu gałęziowego, prześwietleniu korony, obsypaniu systemu korzeniowego zrębkami w obrębie drzewa gatunku lipa drobnolistna – pomnika przyrody, rosnącego na działce nr 217/1, obręb 0003 w pobliżu budynku przy ul. Piastowskiej 20 w Szklarskiej Porębie.
Załączniki
4Głosowanie
5)
zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Szklarska Poręba
Załączniki
5
6)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej.
Załączniki
6Głosowanie
7)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów.
Załączniki
7Głosowanie
8)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej.
Załączniki
8Głosowanie
9)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Małej.
Załączniki
9Głosowanie
10)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy Kamieńczyku.
Załączniki
10Głosowanie
11)
dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Żeromskiego.
Załączniki
11Głosowanie
12)
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Parkowej
Załączniki
12Głosowanie
13)
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej
Załączniki
13Głosowanie
14)
zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Parkowej
Załączniki
14Głosowanie
15)
powołania nowego członka w skład Komisji Finansów i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.
Załączniki
KFGłosowanie
16)
uchylenia Uchwały Nr XXVI/271/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych oraz odroczenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie Miasta Szklarskiej Poręby, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
17)
umorzenia należności pieniężnych oraz odroczenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie Miasta Szklarskiej Poręby, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
6.
Sprawozdanie Burmistrza Szklarskiej Poręby o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7.
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okresie międzysesyjnym.
8.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
9.
Odpowiedzi na interpelacje
10.
Przyjęcie interpelacji radnych
11.
Wnioski i zapytania radnych
12.
Sprawy różne
13.
Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej