Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XI Sesja w dniu 24 kwietnia 2019, godz. 17:00, w w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji.
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
6.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku p. A. Sz. - franczyzobiorcy sklepu "Żabka" o zmianę zapisów uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 444/VII/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie planu i realizacji wykupu gruntów w 2018 r.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
9.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
Załączniki
sprawozdanie
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.