Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 2 września 2015, godz. 16:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.8.2015
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rew_2015.07.15
3.
Rozpatrzenie wezwania do naruszenia prawa.
4.
Zapoznanie się z korespondencją:
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.