Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XLVI Sesja w dniu 28 stycznia 2017, godz. 08:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 , sala 101
EO.0002.46.2017JK
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.
4.
Zamknięcie sesji.